Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Stichting CLM

Missie

De land- en tuinbouw is hard op weg zich te ontwikkelen tot een duurzame bedrijfstak die naast voedsel ook groene diensten produceert. Bij dit veranderingsproces speelt Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu al bijna 40 jaar een stimulerende en ondersteunende rol.

Doelstellingen

De Stichting heeft twee doelstellingen:

  • bevorderen van een duurzame land- en tuinbouw met verbrede functie
  • verbeteren van de relatie tussen landbouw en samenleving

Kerntaken

Kerntaken van de Stichting zijn:

  • innovatie
  • onderzoek
  • debat
  • bemiddeling

Financiering

De stichting heeft uiteraard geen winstoogmerk en is voor haar inkomsten afhankelijk van financiele bijdragen voor projecten. Die bijdragen komen van overheden (subsidies), van het bedrijfsleven en van NGO's.