Debatreeks 2012

Lees of download de programma flyer... (pdf)

Lees of download het uitgebreide programma met toelichting... (pdf)

Ook de debatreeks 2012: It's food, stupid!, was succesvol. Net als de debatreeksen in de Rode Hoed in 2009 en 2010. Weer vonden bedrijven, boeren, maatschappelijke organisaties en burgers elkaar rond belangrijke thema’s gerelateerd aan landbouw en voedsel.

De toestand in de wereld verklaard vanuit voedsel

Hoofdthema van deze nieuwe reeks was de enorme invloed die voedsel wereldwijd heeft op onze samenleving - sociaal, cultureel en politiek - maar ook op onze leefomgeving en onze gezondheid. In Noord Afrika en het Midden Oosten waren hoge voedselprijzen één van de oorzaken van opstanden en revoluties. Arabische landen en China moeten steeds meer voedsel importeren en kopen landbouwgrond overzee. Voedselproductie heeft bovendien toenemende invloed op de biosfeer en op de relatie stad/platteland. We zoomden in op Afrika, China, Europa en Nederland.

Subthema was de communicatie rond de voedselketen. In het Westen bestaat een communicatiekloof tussen het agro/food bedrijfsleven, de overheid en burgers. Maar ook tussen generaties. Er groeit nu een generatie op die vrijwel geen directe relaties heeft met de landbouw en amper besef heeft van de oorsprong van voedsel. Dat is een nieuw fenomeen in onze geschiedenis.

Onderwerpen en sprekers

  • Dinsdag 7 februari: Openingsavond: De stad heeft honger, het platteland loopt leeg
  • Dinsdag 14 februari: Voedsel in Afrika: drama’s en kansen
  • Dinsdag 6 maart: Voedsel verandert mondiale machtsverhoudingen
  • Dinsdag 13 maart: Voedsel als Achilleshiel van supermacht China
  • Dinsdag 3 april: Gezond voedsel: waarom eten we zo weinig vers?
  • Maandag 23 april: Nieuwe verbindingen tussen landbouw en burger
Lees of download de collage van de verslagen van alle debatten... (pdf)

 

Voor wie?

De debatcyclus is bedoeld voor geïnteresseerde burgers en professionals en omvat een reeks van zes avonden in De Rode Hoed in Amsterdam onder leiding van Felix Rottenberg. Inleiders en publiek zoeken samen naar oplossingen om de landbouw te verduurzamen. Ook het vraagstuk van de machtsverdeling komt ter sprake: wat is de rol van de diverse spelers in de voedselketen, inclusief de consument? Moet dat anders?

Topkok Eric van Veluwen zorgt elke debatavond voor een toelichting op enkele gratis hapjes passend bij het thema. Voor alle informatie over data en het programma: www.rodehoed.nl of www.clm.nl. Op foodlog.nl komen voorbeschouwingen en reacties n.a.v. de debatten.

Organisatie

Debatleider is Felix Rottenberg.

De debatserie die plaatsvindt in debatcentrum de Rode Hoed, wordt georganiseerd door Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en Ecominds in samenwerking met Youth Food Movement.

De Volkskrant en Foodlog zijn mediapartners.

Sponsors

Sponsors naast ministerie van EL&I: Nederlands Zuivel Organisatie, GroentenFruit Bureau, Productschap Pluimvee en Eieren, Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam, Triodos Foundation en biologische versgroothandel Eosta.

Meer info

  • Bert van Ruitenbeek, info@ecominds.nl of 06 – 20731016, of
  • Wouter van der Weijden, wvanderweijden@clm.nl

Fotografie

Daria Mnych