Organisatie Stichting

De organisatie van Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu bestaat uit:

  • het bestuur
  • de adviesraad (tevens adviesraad voor CLM Onderzoek en Advies)
  • de directeur

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • ir. Jan Paul van Soest, Advies voor Duurzaamheid
  • Hans Maas RA, penningmeester
  • ir. Wim Brunnekreef, v.h. Hendrix UTD/Nutreco

Om de onafhankelijkheid van de Stichting CLM te waarborgen hebben alle leden zitting op persoonlijke titel.

Adviesraad

De adviesraad is samengesteld volgens het "groene poldermodel". En telt zowel praktiserende agrariërs en personen uit de agribusiness, als personen uit de natuur- en dierenbescherming.

De nieuwe samenstelling van de raad wordt binnenkort bekend.

Ook voor de adviesraad geldt: om de onafhankelijkheid van het CLM te waarborgen hebben alle leden zitting op persoonlijke titel.

Directeur/secretaris

Drs. Wouter J. van der Weijden, ridder in de Orde van Oranje Nassau.