Ridderorde Wouter van der Weijden

Minister Verhagen spelt Wouter van der Weijden de ridderorde opWouter van der Weijden, directeur en medeoprichter van Stichting CLM, is vrijdag 27 april 2012 onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau, voor zijn grote inzet voor duurzame landbouw. Bekijk de foto's van de onderscheiding en lees meer over de onderscheiding in de media.

Hij kreeg de onderscheiding opgespeld door minister Verhagen.

Reden voor onderscheiding
Minister Verhagen zei: “Wouter van der Weijden is dé duurzaamheidsantenne van de Nederlandse landbouw. De gewaardeerde en gevreesde debater, kritisch en echt onafhankelijk”.

Overhandiging Ridderorde

Verduurzamen met samenwerken
Van der Weijden (1946) wordt gezien als een van de grondleggers van het concept geïntegreerde landbouw. Dat deed hij vanuit de Universiteit Leiden met de baanbrekende publicatie “Bouwstenen voor een geïntegreerde landbouw”, uitgegeven door de WRR in 1984. Daarin schetste hij met anderen de contouren van een duurzame, verbrede landbouw die ook bijdraagt aan natuur, landschap, energievoorziening en recreatie. Dat duurzaamheid ook heel goed samen met het bedrijfsleven kan worden opgepakt, bewees Van der Weijden sinds begin jaren 80, toen hij samen met vijf anderen het Centrum voor Landbouw en Milieu had opgericht. Hij hielp een grote supermarkt en voedingsbedrijven met verduurzaming van de keten door de inzet van heldere criteria, meetlatten en certificering.

Wouter van der Weijden geridderdCombinatie van landbouw met natuur (o.a. vogels)
Hij is hartstochtelijk voorvechter van samenwerking tussen boeren en natuurbeschermers en aanjager geweest van de ontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer in Nederland. Ook als initiator van de Leerstoel Agrarisch Natuurbeheer in Wageningen (sinds 2003) streeft hij naar combinaties van landbouw en natuur. Als vogelliefhebber heeft hij zich altijd voor vogels in de landbouw ingezet, zowel nationaal voor weidevogels als internationaal in het boek Farmland Birds across the World, waarvan hij eerste auteur was.

Minas en meer
Veel milieuproblemen worden veroorzaakt door inefficiënt gebruik van grondstoffen, stelde hij in de jaren ‘80. Vanuit die overtuiging was hij één van de gangmakers van de ontwikkeling van de mineralenboekhouding, Minas. Minas heeft sterk bijgedragen aan de vermindering van het gebruik van kunstmest, met name in de melkveehouderij. Het Minas-beleid heeft 8 jaar lang als overheidsinstrument gefunctioneerd. Van der Weijden schreef tal van opinieartikelen in dagbladen en was 20 jaar lang columnist van het landbouwblad Nieuwe Oogst.

Ridder Wouter van der Weijden met minister VerhagenAntennefunctie
Van der Weijden heeft een goede antenne voor nieuwe thema’s. Zo agendeerde hij al in 1990 het thema klimaat en landbouw. Ook vestigde hij via onderzoek, publicaties en het boek Biological Globalisation de aandacht op de risico’s van exotische planten, dieren en micro-organismen voor natuur, economie en volksgezondheid. Het afgelopen jaar pleitte hij met kracht voor dialoog tussen boer en consument om daarmee de duurzaamheid van de voedsel keten te versterken.

In de media