Debatserie 2015

 Zesde serie landbouw-en voedseldialogen o.l.v. Felix Rottenberg

It’s the food, my friend!

Op zoek naar een voedselvisie voor Nederland

Na vijf series voedsel- en landbouwdialogen is begin februari 2015 een nieuwe, zesdelige serie gestart. Daarin zetten we stappen naar een toekomstvisie voor landbouw en voedsel in Nederland vanuit mondiaal perspectief.

Voedselzekerheid staat weer hoog op de agenda. Door geopolitieke onrust, de verder uitdijende wereldbevolking, klimaatverandering en verlies van bodemvruchtbaarheid komen de voedselzekerheid en de natuur in het gedrang. Nederland is als tweede exporteur van landbouw- en voedselproducten en met Wageningen Universiteit als kenniscentrum een invloedrijke speler. Maar er is ook maatschappelijke onrust, onder meer door de impact van de intensieve veehouderij op dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid. Er is een kloof ontstaan tussen de agri- en voedselsector en de burgerij.

Mede hierdoor is behoefte ontstaan aan een brede, meerjarige visie op voedsel die bijdraagt aan een economisch, sociaal en ecologisch duurzame voedsel- en landbouwcultuur, zowel  hier als elders in de wereld. Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) riep daartoe recent op. Wij wilden in onze serie, rekening houdend met de nieuwste wetenschappelijke kennis, middels dialogen met alle stakeholders, bouwstenen aandragen voor zo’n visie.

We keken naar de Nederlandse situatie, maakten als het ware een sterkte-zwakte analyse van het huidige landbouw/voedselsysteem en deden dat vanuit mondiaal perspectief. Elke avond werd voorafgegaan door een inleidend essay of interview op foodlog.nl, in samenwerking met de Youth Food Movement, om het thema aan te scherpen en de dilemma’s voor te leggen aan volgers. In een grande finale met diner en discussie gingen we ook in de zaal stemmen.

 

Debatten

  • Verslag van de laatste debatavond op dinsdag 28 april 
    Grande finale: Op zoek naar een voedselvisie voor Nederland
    Chefs van de Youth Food Movement zorgen voor een passend slotdiner.

    Diverse jongeren betrokken bij de YFM en werkzaam in de gebieden die op de diverse avonden aan de orde zijn geweest, reflecteerden in een column vorm op de vijf voorgaande avonden.