Activiteiten Stichting

Binnen de kerntaken innoveren, debatteren en bemiddelen, voert Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu een groot aantal activiteiten uit.

Een greep uit de activiteiten, per kerntaak, leest u hier.

Innoveren

Een duurzame land- en tuinbouw met verbrede functie vergt permanente vernieuwing. Stichting CLM heeft een Innovatiefonds, om innovatieve projecten te financieren. Met als resultaat bijvoorbeeld nieuwe inzichten biologische invasies, grondgebonden melkveehouderij en schaarste van grondstoffen.

Onderzoek doen of uitbesteden

Voorafgaand aan innovatie is vaakt analytisch onderzoek nodig. Stichting CLM geeft nu en dan opdrachte aan andere kennisinstelingen om een probleem in kaart te brengen. Recent bijvoorbeeld de mate waarin de melkveehouderij grondgebonden is en de vraag waar in de landbouw de bronnen zijn van resistente schimmels. 

Debatteren

De landbouw ligt regelmatig onder vuur in het publieke debat. Denk aan gewasbescherming, dierziekten, dierenwelzijn, de koe in de wei en het landbouwbeleid. Stichting CLM mengt zich in die debatten met een eigen geluid. Steeds gericht op een betere relatie tussen landbouw en samenleving.

Ook organiseert CLM elk jaar publieksdebatten over "De toekomst van de landbouw en ons voedsel" in de Rode Hoed in Amsterdam.

Bemiddelen

De landbouw ligt regelmatig in de clinch met andere belangen, behartigd door milieuorganisaties, dierenbescherming en anderen. Stichting CLM verplaatst zich in betrokken partijen en slaagt er in bruggen te bouwen.

Voorbeeld: grondgebonden melkveehouderij. Milieubeweging en Dierenbescherming stonden in 2013 tegenover de sector toen het ging om de vraag of de melkveehouderij gridgebonden moest blijven, meet koeien in de wei. Stichting CLM bemiddelde en dat bracht partijen dicht bij elkaar.