Werkwijze Stichting

De Stichting werkt als volgt:

 • Intern en extern overleg met experts en betrokkenen over nieuwe ontwikkelingen, initiatief voor nieuwe (meestal kleine) projecten en die deels zelf uitvoeren, deels uitbesteden aan CLM Onderzoek en Advies of een ander bureau.
 • De adviesraad voert strategische debatten over visie en strategie.
 • Op verzoek of op eigen initiatief schrijven van opiniestukken in de landbouw- of dagbladpers.
 • Organiseren van publieke debatten over landbouw en voedsel.
 • Op verzoek bemiddeling.
 • Lezingen over uiteenlopende onderwerpen:
  • de relatie landbouw/samenleving
  • de relatie landbouw/milieuorganisaties
  • biologische invasies en hun gevolgen voor landbouw, economie, volksgezondheid en natuur
  • vogels op boerenland, wereldwijd
  • de toekomst van de melkveehouderij
  • toekomstige schaarste van grondstoffen voor de landbouw.