Debatserie 2014

 

Vijfde reeks landbouw- en voedseldialogen
It's the food, my friend! (2014)


Landbouw, ecologie en voedselcultuur

It's the food, my friend! logo

Landbouw stond ooit centraal in onze samenleving, omdat een groot deel van de bevolking erin werkzaam was. Met de verstedelijking - versneld na de Tweede Wereldoorlog - werd de landbouw minder zichtbaar. De burger kwam verder af te staan van de voedselproductie. Maar sinds een jaar of tien is de belangstelling voor de oorsprong van ons voedsel aan een revival begonnen. Die belangstelling wordt gedreven door ongerustheid over onderwerpen als dierenwelzijn, voedselveiligheid en duurzaamheid, maar ook vanuit een sociale behoefte om met voedsel bezig te zijn. Er is een stroom aan films en boeken over het onderwerp en er ontstaan nieuwe verbindingen tussen stad en platteland, met andere vragen en behoeften. En zo wordt de landbouw weer sterker in ons sociale en culturele leven getrokken.

In deze vijfde reeks zetten we de schijnwerpers op belangrijke analisten en vernieuwers van onze voedsel- en landbouwcultuur. Wat is de betekenis van vernieuwers voor de voedselproductie, voor duurzaamheid en voor onze sociale en economische relaties? Hebben we te maken met tijdelijke, marginale verschijnselen of gaat dit veel dieper? We laten boeren, beleidsmakers en jongeren werkzaam in de voedselketen aan het woord.

Lees en/of download de verslagen van alle debatten It's the food, my friend! (pdf)

Programma, verslagen en presentaties

Meer info

Praktische informatie

Organisatie
Centrum voor Landbouw en Milieu en Ecominds i.s.m. de Rode Hoed

Partner voor de hele serie: Youth Food Movement.

Voor Den Bosch: HAS Hogeschool.

Voor Wageningen: Otherwise, Boerengroep en De Waard Eetbaar Landschap.

Mediapartners: de Volkskrant en foodlog.nl

Sponsors

Deze debatserie is mede mogelijk gemaakt door:
Ministerie van Economische Zaken, Initiatief BewustBodemgebruik, Rabobank, Triodos Foundation, Koppert en Eosta.

Nadere info
Wouter van der Weijden of:
Bert van Ruitenbeek , 06 2073 1016

Twitter
#foodfriend

Filmimpressie vorige debatserie (2013): It's the food, stupid!

IT'S THE FOOD, STUPID! from Philip van Ierschot on Vimeo.

Meer informatie over de debatserie 2013: Its the food, stupid!....