Debatserie 2016

Programma It's the food, my friend!
5-delige serie landbouw- en voedseldialogen, o.l.v. Felix Rottenberg

Centraal thema: Waarheen met ons voedselsysteem?

Voor de zevende maal in successie was er een serie landbouw- en voedseldialogen in de Rode Hoed onder de titel It’s the food, my friend!  Het voedseldebat is behalve actueel ook fundamenteel. Na het recente klimaatakkoord in Parijs, zei klimaatonderzoeker prof. Pier Vellinga: "Wat betreft fossiele brandstof is de pap gestort en gaan we de komende decennia naar hernieuwbare energiebronnen. Nu moet alle aandacht naar het robuust en ecologisch houdbaar maken van ons voedselsysteem." Onderzoek, bedrijfsleven, overheid en burgers zullen daarin samen moeten optrekken.
 
De nieuwe, 5-delige, debatserie stond in het teken van de overgang naar een ander voedselsysteem. En van wetenschappelijke inzichten die hierbij helpen. We trapten op 29 februari af met een sociaal-culturele beschouwing over landbouw, vlees en ethiek door ecoloog en filosoof Matthijs Schouten. Op 14 maart stond de relatie tussen landbouw & voedsel en het vluchtelingenvraagstuk centraal. Daarna keken we naar de relatie voeding en gedrag (29 maart) en naar de rol van bacteriën in onze voedselketen (19 april). Op zaterdag 21 mei was het slotdebat met staatssecretaris Martijn van Dam en diverse experts en innovatoren over de noodzakelijke transitie van ons voedselsysteem.

Wereldwijde ontwikkelingen beïnvloeden ons landbouw- en voedselsysteem en omgekeerd. Denk aan vluchtelingenstromen, protesterende en massaal uittredende boeren, maatschappelijke onvrede over dierenwelzijn, stijgende zorgkosten, teruglopende bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit en klimaatverandering. Wat is onze visie daar op? Hoe beweeglijk moet ons voedselsysteem zijn? 
Het wordt steeds duidelijker dat we wereldwijd meer ecologisch verantwoord voedsel moeten gaan produceren. Voedsel dat gezond is en voor iedereen beschikbaar. Om dat op de lange termijn zeker te stellen, is een transitie nodig. Wie om zich heen kijkt, ziet daarvoor al hoopvolle aanzetten.
Nederland speelt een cruciale rol in het wereldvoedselsysteem. Wereldwijd hebben we belangrijke posities in de handel, de import en export van voedsel, kennis en technologie en de veredeling van gewassen en vee. Welke rol willen we spelen in de transitie?
 
De debatreeks vond plaats tijdens het voorzitterschap van Nederland van de Europese Unie en de zoektocht van de overheid naar een voedselagenda n.a.v. het rapport Naar een Voedselbeleid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.


Programma


Openingsdebat: Landbouwcultuur, vlees en ethiek, maandag 29 februari, 20:00-22:00 uur

Compleet verslag van Alexis de Roode (pdf)
Beknopt verslag van het openingsdebat op foodlog.nl: nog drie jaar en we hebben een voedselrevolutie...


Debat 2: Vluchtelingen, landbouw en voedsel, maandag 14 maart, 20:00-22:00 uur

Compleet verslag van het tweede debat: 'Vluchtelingen, landbouw en voedsel', door Alexis de Roode (pdf)
Beknopt verslag op Foodlog.nl: Liberalisering landbouw oorzaak van migratiegolf, niet klimaat...


Debat 3: Voedsel, gezondheid en gedrag, dinsdag 29 maart, 20:00-22:00 uur

Compleet verslag van Alexis de Roode (pdf)
Beknopt verslag op Foodlog: Wetenschap maakt Nederland ondervoed...


Debat 4: Bacteriën als vrienden in de voedselketen, dinsdag 19 april, 20:00-22:00 uur

Compleet verslag van Alexis de Roode (pdf)
Beknopt verslag op Foodlog.nl: de bodem is een grote darm...


Slotdebat: Naar een ecologisch houdbaar landbouw- en voedselsysteem, zaterdag 21 mei 11:00 -15:30 uur

Bekijk de presentatie van spreker Pier Vellinga.
Bekijk de presentatie van spreker Wim Stegeman.
Bekijk de presentatie van spreekster Irene van der Voort.
Bekijk de presentatie van spreker Gijs Kuneman.
Bekijk de presentatie van spreker Gerard Kramer.
Bekijk de presenatie van spreker Bas Cloo.

Complete verslag van het slotdebat, door Alexis de Roode (pdf)
Beknopt verslag op Foodlog.nl: 50 miljard per jaar voor een duurzamer voedselsysteem....


Flyer
Lees en/of download de flyer debatserie It's the food, my friend! 2016: waarheen met ons voedselsysteem? (pdf; 3,4 mb)

Praktische info

Locatie

De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam

Organisatie

 • Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu
 • Bert van Ruitenbeek, Stichting Demeter en bureau Ecominds
 • Felix Rottenberg, debatleider van de landbouw- en voedseldialogen

in samenwerking met de Rode Hoed.

Partner
Youth Food Movement

Mediapartners
dagblad Trouw en Foodlog.nl 

Meer info
Bert van Ruitenbeek, 06 206731016
Wouter van der Weijden, 06 41710428

Deze debatserie werd mede mogelijk gemaakt door:

 • Ministerie van Economische Zaken
 • Achmea
 • Rabobank
 • Triodos Foundation
 • Nederlandse Zuivelorganisatie NZO
 • DO-it
 • Koppert B.V.
 • Eosta