Debatserie 2018

Nieuwe serie landbouw- en voedseldialogen 'It's the Food, my Friend!' vanaf 6 maart in de Rode Hoed
thema

Ons voedselsysteem staat voor enorme uitdagingen. Niet alleen klimaatverandering, afnemende bodemkwaliteit, meer voedingsgerelateerde ziekten en dalend voedselvertrouwen, maar ook immigratiestromen, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en instorting van insectenleven. Deze uitdagingen dwingen ons tot een transitie naar een duurzamer voedselsysteem. Dat vergt onder meer een samenhangend landbouw- en voedselbeleid.  

In deze nieuwe serie landbouw- en voedseldialogen geven we ruimte aan systeemdenkers, wetenschappers en praktijkvernieuwers die nieuwe inzichten en uitzicht op oplossingen bieden op deze grote vraagstukken

In drie avonden, de eerste op 6 maart, onderzoeken we achtereenvolgens de impact en de uitdaging van klimaatverandering, de zoektocht naar een voedselketen zonder chemie en de gevolgen van de technologische revolutie. Hoe zorgen we dat deze revolutie  de aarde en onze samenleving gaat helpen?

Op de slotzaterdag zoeken we naar een gezamenlijke toekomstagenda op de belangrijkste thema’s - bodem, biodiversiteit en gezondheid - in actieve dialoog met de zaal.

It’s the food, my friend! is er voor iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst van ons voedsel en ons agrarisch landschap. Deze serie biedt u nieuwe kennis, inspirerende vergezichten, ontmoetingen en dialoog en daagt professionals, agrariërs, studenten en geïnteresseerde burgers uit om mee te denken over hoe we ons voedselsysteem toekomstbestendig kunnen maken.

Kaarten bestellen: www.rodehoed.nl/foodfriend

 

sprekers

Links: Wouter van Dieren spreekt 46 jaar na het beroemde rapport van de Club van Rome ‘Grenzen aan de groei’ over klimaatverandering en ons voedselsysteem.
Midden: Tamara de Weijer van Vereniging Arts en Voeding spreekt op de slotzaterdag over gedragsbeïnvloeding voor een gezonder eetpatroon.
Rechts: Volkert Engelsman is CEO van handelshuis in biologische verswaren Eosta en nr 1 van de Duurzame 100 van dagblad Trouw en spreker op het slotdebat.

 
logo
 
programma
6 maart
Verslag


27 maart

Verslag

 

24 april

Verslag


 

12 mei

Verslag

debat
 
 
Organisatie: 
Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu
Bert van Ruitenbeek, bureau Ecominds
 
Partners:  
Slow Food Youth Network (SFYN) 
Transitie Coalitie Voedsel
 
Mediapartners:
dagblad Trouw
foodlog.nl 

 
Locatie: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam
 
Deze debatserie wordt mede mogelijk gemaakt door:
Ministerie van Landbouw, Natuur  en Voedselkwaliteit (LNV)
Agrifirm
Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO)
Rabobank
Triodos Foundation
Wereld Natuur Fonds
DO-it
Koppert B.V.
Eosta
 
---> Download of lees de flyer
 
---> Naar het debat-archief