Stichting CLM

Foto medewerker:Wouter van der Weijden

Functie

Directeur Stichting CLM

Telefoonnummer

0345 470 718

E-mail

Wouter van der Weijden


Ik werk al sinds 1980 bij het CLM, was toen één van de oprichters. Eerder had ik biologie gestudeerd  aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Rijksuniversiteit Leiden en was ik in Leiden onderzoeker op het gebied van landbouw en natuur/milieu. Samen met collega’s schreef ik het rapport "Bouwstenen voor een geïntegreerde landbouw", uitgegeven door de WRR. Bij de Stichting CLM werd ik directeur onderzoek en ontwikkeling.

Na de verzelfstandiging van de projectorganisatie in CLM Onderzoek en Advies in 2001 bleef ik directeur van de Stichting CLM. Kerntaken: innovatie, debat en bemiddeling. Ik heb flink wat advieswerk gedaan, vooral op strategisch niveau, onder meer voor de ministeries van LNV (nu EL&I) en VROM (nu I&M), de SER, de Triodosbank, Albert Heijn, de zuivelindustrie en de Wereldbank. Van 2002 tot april 2014 was ik tevens voorzitter van de Stuurgroep Technology Assessment (later Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving), een onafhankelijke gepositioneerd adviesorgaan van het ministerie van EZ.

Mijn passie is de combinatie van landbouw, natuur en milieu. Ik ben eigenlijk nergens specialist in, ben eerder een generalist geïnteresseerd in visie, strategie, debat, innovatie en het leggen van verbindingen.

Speciale belangstelling heb ik voor de relatie veehouderij/klimaat, de melkveehouderij (liefst met koeien in de wei), voedselzekerheid en biologische invasies. De afgelopen 5 jaar organiseerde ik samen met Felix Rottenberg en Bert van Ruitenbeek debatten in de Rode Hoed over de toekomst van de landbouw en ons voedsel. Daarnaast schreef ik samen met anderen drie Engelstalige boeken: Values of Agrarian Landscapes across Europe and North America, Biological Globalisation en Farmland Birds across the World. Ook schrijf ik regelmatig - liefst prikkelende - opiniestukken in de pers en ben ik columnist van Boerderij Ambitie. In mijn vrije tijd luister ik naar muziek, vooral Bach, en kijk ik vogels. In mijn vensterbank staat altijd een veldkijker.<< Terug